Servicii

Principale

 • Consultanță premergătoare accesării fondurilor nerambursabile
 • Completarea cererilor de finanțare
 • Întocmirea de Studii de fezabilitate
 • Întocmirea de Planuri de afaceri
 • Analiza Cost Beneficiu
 • Întocmirea dosarului de finanțare
 • Asistenţă în obţinerea finanţării bancare necesare acoperirii contribuţiei proprii în cadrul proiectului şi susţinerii investiţiei totale
 • Consultanță privind implementarea proiectelor
 • Asistenţă pe durata întregului proces de finanţare şi implementare a proiectului care include: organizarea procedurilor de achiziţii şi întocmirea dosarelor de achiziţii, monitorizarea achiziţiilor şi întocmirea cererilor de rambursare si de plată
 • Asistenţă în pregatirea documentaţiei de raportare finală

Secundare

 • Studii sociologice
 • Organizare conferințe și evenimente tematice
 • Asistență tehnică
 • Soluții inovatoare și elaborare strategii de reorganizare companie
 • Elaborare planuri de marketing
 • Sondaje de opinie
 • Studii de marketing și evaluare a pieței