Sectorul Public

Programul Operațional Regional

Investiții pentru mediul privat și public

Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice (PST) – 1.1.b

Descriere:

Dezvoltarea parcurilor științifice și tehnologice din mediul urban și rural, din zonelele cu concentrare economică din regiunile mai puțin dezvoltate din România (Nord Est, Sud Muntenia, Nord Vest, Centru)

Activitati eligibile:

A.Componenta/ măsura de ajutor regional a proiectului implică investiții în active corporale (lucrări de construie, extindere a spaţiilor de producţie/servicii, inclusiv a utilităţilor generale şi  achizitionarea de echipamente) și necorporale legate de:

 • Crearea unei noi unități de prestare servicii de transfer tehnologic cu relevanță pentru domeniile de specializare inteligentă identificate.
 • Extinderea capacității unei unități existente prin creșterea volumului a cel puțin unui serviciu de transfer tehnologic cu relevanță pentru domeniile de specializare inteligentă.
 • Diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitatea de transfer tehnologic.

Pentru proiectele ce vizează exclusiv componenta de minimis, acesta poate implica doar o diversificare/extindere a serviciilor/producției unei unități existente de inovare și transfer tehnologic.

B. Componenta/măsura de ajutor de minimis implică sprijinirea personalului entităților de transfer tehnologic, inclusiv achiziționarea de servicii specifice de transfer tehnologic în sub-domeniile regionale de specializare inteligentă (altele decât cele care sunt deja oferite sau urmează a fi oferite de către angajații centrelor de inovare și transfer tehnologic)

 • Activități de transfer tehnologic specific
 • Activități de internaționalizare
 • Drepturi salariale pentru personalul implicat in activitatea de transfer tehnologic

Buget:

Minim 75.000 euro
Maximum: valoarea alocării regională pentru prezentul apel/fiecare
regiune de dezvoltare în parte.
Pentru componenta de minimis din cadrul proiectului, valoarea finanțării nerambursabil e acordate este de minimum 75.000 euro și și maximum de 200.000 euro.

Cofinantare:

Pentru componenta/ măsura de ajutor regional:
Minim 50%

Pentru componenta finanțabilă prin ajutor de minimis:
Minim 10%

Termen limita: 13 septembrie 2020, ora 12.00

Informatii suplimentare: http://regioadrcentru.ro/1consolidareacercetariidezvoltariitehnologicesi-a-inovarii/

Centre comunitare integrate – 8.1.b

Descriere:

Sprijinirea comunităţilor cu tip de marginalizare peste medie și severă, care constituie comunitățile supuse intervențiilor de tip soft privind serviciile comunitare integrate

Activitati eligibile:

 • construcţia/ reabilitarea/ modernizarea/extinderea /dotarea centrelor comunitare integrate;
 • pe lângă structurile („încăperile”) menţionate în baremul minim pentru organizarea centrului comunitar integrat şi înfiinţarea/dotarea următoarelor structuri:„a) un punct de lucru de medicină de familie sau un cabinet individual de medicină de familie;
  b) un cabinet de medicină dentară, un punct de recoltare pentru analizele medicale, alte servicii medicale necesare unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale;
  c) un centru de permanență;
  d) alte puncte de lucru destinate activităților și serviciilor integrate de sănătate, sociale și educaționale.”
 • accesibilizarea spațiului destinat centrelor comunitare integrate și a căilor de acces;
 • asigurarea/ modernizare utilităţilor generale şi specifice (inclusiv branşarea la utilităţi pe amplasamentul obiectivului de investiții).

Buget:

minim 10.000 euro –  maxim 100.000 euro

Cofinantare: 25

Termen limita: 20 septembrie 2020, ora 12.00

Vreau să aplic: