GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU ACORDATE BENEFICIARILOR în contextul crizei COVID-19

Prin granturi pentru capital de lucru în înțelesul prezentei ordonanțe de urgență se înțelege alocări de fonduri nerambursabile destinate beneficiarilor prevăzuți de prezenta ordonanță de urgență care au ca sursă de finanțare fondurile externe nerambursabile, cofinanțări ale bugetului de stat precum și coparticipare proprie a beneficiarilor în cadrul Programului Operațional Competitivitate, alocate în funcție de cifra de afaceri realizată în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare, destinate entităților economice a căror activitate curentă a fost întreruptă prin ordonanțe militare sau a fost afectată prin scăderea numărului de consumatori, care sunt utilizate pentru finanțarea cheltuielilor care privesc activitățile curente, în condițiile specifice prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

Valoarea sprijinului din fonduri externe se stabileste astfel:

  1. IMM-uri cu cifra de afaceri aferenta anului 2019 cuprinsa intre 5.000 si 13.500 euro – 2.000 euro
  2. IMM-uri cu cifra de afaceri aferenta anului 2019 cuprinsa intre 13.501 euro si 1.000.000 euro – procent de 15% din cifra de afaceri, dar nu depaseste 150.000 euro

Atentie! Daca 2 firme legate depun pentru ajutorul nerambursabil, valoarea cumulata a grantului nu poate depasi 250.000 euro!!!

Valoarea grantului nu include si cofinantarea, de minim 15% din valoarea grantului solicitat.

!!! Dovada deținerii coparticipării la grantul pentru capital de lucru se va face prin declarație pe propria răspundere la data depunerii cererii de finanțare.

Granturile pentru capital de lucru se acordă pe bază de contract de finanțare încheiat în format electronic, cu respectarea prevederilor legale și a Regulamentelor specifice ale CE următoarelor categorii de beneficiari:

IMM-urilor și entitățile asimilate IMM-urilor potrivit legii din domeniile de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentara, transporturi, agentii de turism, edituri, librarii, biblioteci, industrii creative, organizari de evenimente.

Conditii de acordare granturi:

  1. Necesitatea unui certificat de situatii de urgenta
  2. Profit operational (din exploatare) in 2019 sau 2018
  3. Dispun de cofinantarea de 15% la momentul acordarii grantului
  4. Mentin sau suplimenteaza numarul de salariati fata de data depunerii, pe o perioada de 6 luni de la data acordarii grantului, cu exceptia sezonierilor.

Atentie!! Certificatele de urgenta se vor elibera de MEEMA intre 1 august – 15 septembrie pentru firmele care au inregistrat diminuarea veniturilor sau a incasarilor cu minim 25% in luna martie, aprilie sau mai 2020 prin raportare la lunile ianuarie si februarie 2020 sau intrerupere partiala sau toata a activitatii in urma deciziilor autoritatilor locale.

Cheltuileli ce pot fi facute din grant:

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri precum și alte categorii stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiarii prevăzuți de prezenta ordonanță de urgență;

b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;

c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract legal încheiat;

d) cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte;

e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului COVID-19;

f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare activității curente;

g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente necesare activității curente pentru reluarea activității economice;

h) datorii catre bugetul statului

Atentie! Selectia se face in functie de ordinea depunerii proiectelor.

Cum se face decontul?

Beneficiarul va depune o cerere la banca pentru transferul sumei proiectului integral. Banca va efectua plata, beneficiarul va utiliza fondurile pentru cheltuielile amintite mai sus si mentionate in proiect si in termen de 180 de zile va depune un raport de progras la banca in care va detalia cum au fost folosite fondurile.

În situația achiziției de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente și/sau obiecte de inventar acestea trebuie să fie destinate în mod direct activității curente și să fie necesare reluării activității curente a beneficiarului finanțării. Dacă valoarea de achiziție a acestora depășește valoarea grantului solicitat beneficiarul finanțării va suporta în întregime diferența de cheltuială rezultată.

Pentru mai multe informatii, contactati-ne!