Rezultatul preliminar al procesului de selecție a partenerilor în cadrul structurilor parteneriale aferente Programelor Operaționale 2021-2027

Ca urmare a Apelului Național lansat de Ministerul Fondurilor Europene în perioada 20 mai – 05 iunie 2020 pentru exprimarea interesului privind participarea în cadrul structurilor parteneriale pentru elaborarea Programelor Operaționale și a Acordului de Parteneriat 2021-2027, au fost înregistrate 229 de candidaturi, reprezentând 735 de solicitări de participare în cadrul structurilor parteneriale, atât din mediul social (asociații, fundații, sindicate, patronate, organizații și forme asociative), cât și din mediul economic (societăți pe acțiuni, societăți cu răspundere limitată).

Procesul de evaluare și selecție a candidaturilor s-a desfășurat pe baza criteriilor anunțate anterior, cu luarea în considerare a specificului fiecărui Program Operațional și a domeniilor finanțate de acestea, astfel încât să se asigure reprezentativitatea partenerilor în cadrul celor mai relevante Programe pentru domeniul de activitate al acestora.

Totodată, a fost avut în vedere un prag minim de calitate de 60 puncte pentru admisibilitatea în cadrul structurilor parteneriale.

Este de menționat faptul că organizațiile/structurile asociative ale autorităților locale / regionale (ex. Asociația Municipiilor din România, Asociația Comunelor din România, Agențiile pentru Dezvoltare Regională, ADI ITI Delta Dunării, Federația GAL-urilor Urbane, Federația Națională a GAL-urilor Rurale) au fost considerate relevante și admise în mod orizontal la nivelul tuturor Programelor Operaționale.

De asemenea, au fost considerate admise toate Institutele de Cercetare care si-au depus candidatura, urmând să fie invitate numai în cadrul structurilor parteneriale aferente Programelor Operaționale pentru care sunt relevante.

Pornind de la aceste considerente, Ministerul Fondurilor Europene a realizat evaluarea candidaturilor depuse, fiind în măsură să publice listele preliminare ale partenerilor selectați în cadrul structurilor parteneriale pentru elaborarea Programelor Operaționale, după cum urmează:

Entitățile care nu au atins punctajul minim de admisibilitate au posibilitatea de a depune contestații în termen de maxim 3 zile de la data publicării rezultatelor procesului de evaluare și selecție, prin formularea unei contestații care să includă obiectul contestației și argumentele care susțin punctul de vedere al organizației cu privire la aspectele contestate.

Contestațiile vor fi transmise pe cale electronică, la adresa de e-mail parteneriat.programare@fonduri-ue.ro, până cel târziu la data de 10 iulie 2020. În urma soluționării contestațiilor, MFE va publica listele finale ale entităților selectate în cadrul structurilor parteneriale aferente Programelor Operaționale, precum și pentru Acordul de Parteneriat 2021-2027.

Ministerul Fondurilor Europene mulțumește pe această cale tuturor organizațiilor care și-au manifestat interesul pentru procesul de planificare strategică și de programare a fondurilor europene, subliniind faptul că procesul de consultare rămâne deschis și transparent pentru toți partnerii care doresc să transmită contribuții. Documentele de programare vor fi publicate pe site-ul MFE în secțiunea dedicată perioadei de programare 2021-2027, iar toate entitățile interesate vor fi invitate să participe la întâlnirile de lucru aferente elaborării Programelor Operaționale 2021-2027.