PROIECT

Acces pe piața muncii

Origami Consulting Solutions (OCS) in parteneriat cu DZN SECURITY SERVICES (DZN)

OCS este o companie de consultanta infiintata in anul 2013, cu o echipa foarte experimentata, specializata in servicii de consultanta pentru elaborarea si implementarea proiectelor finantare din fonduri nerambursabile. De asemenea, in ultimii ani, compania s-a specializat in servicii privind elaborarea strategiilor de dezvoltare locala, evaluarea proiectelor, instruire, elaborarea si evaluarea de programe de informare si promovare, precum si dezvoltarea de planuri de afaceri. Compania este acreditata ca furnizor de formare profesionala din anul 2019.

dZN este o societate specializata in pregatire profesionala infiintata in 2014, care a pornit din nevoia de a oferi solutii in problema calificarii si pregatirii continue a fortei de munca in domeniul securitatii private. Cu peste 500 de absolventi ai cursului de calificare pentru ocupatia agent de securitate si alti aproximativ 2000 de agenti de paza si protectie care au urmat cursurile de pregatire profesionala continua, dZN are mereu in vedere nevoile din piata.

Au fost formate profesional peste 150 de persoane, fiind organizate cursuri de formare certificate de ANC si acordate subventii absolventilor ce provin din medii defavorizate din teritoriul SDL stabilit prin strategia elaborata de GAL “STRATEGIE RESPONSABILITATE COMUNITATE PENTRU MUNICIPIUL LUGOJ” si au fost consiliate profesional peste 200 de persoane. De asemenea, au fost organizate evenimente pentru facilitarea accesului pe piata muncii, precum si initiate campanii de nediscriminare si responsabilitate sociala.

  • Un set de materiale informative printate si online pentru cresterea vizibilitatii asupra proiectului si recrutarea persoanelor în grupul tinta;
  • Peste 250 de persoane recrutate în grupul tinta, dintre care 209 persoane au beneficiat de consiliere profesionala si 156 de persoane au participat la cursuri de formare profesionala în cadrul a 8 sesiuni, fiind de asemenea si beneficiari ai subventiilor;
  • Minim 40 persoane carora le-am facilitat accesul pe piata muncii dupa finalizarea cursurilor;
  • 2 burse de locuri de munca organizate cu peste 200 de participanti;
  • 1 Campanie de informare si constientizare pentru nediscriminare si cresterea inovarii sociale – 3 seminarii organizate si 2 evenimente pe tema nediscriminarii si responsabilitatii sociale cu peste 300 de participanti.

Prin intermediul unei finantari nerambursabile in cadrul proiectului „ACCES PE PIATA MUNCII IN COMUNITATILE DEFAVORIZATE DIN LUGOJ”

MINISTERUL INVESTITIILOR SI PROIECTELOR EUROPENE, in calitate de Autoritate de Management, reprezentata prin Organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane – Regiunea Vest

Programul Operational Capacitate Umana 2014 – 2020

Axa prioritara 5 Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii

Obiectivul specific 5.1: Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) din orase/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii roma, prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC.

18 luni – incepand din 2 mai 2022 pana pe 1 noiembrie 2023

Am imbunatatit nivelul de competente pentru 150 de persoane care au domiciliul/reședința pe teritoriul SDL, aflate in risc de saracie si excluziune sociala care pot beneficia de masuri de ocupare a fortei de munca prin informare si consiliere profesionala, formare profesionala specifica adaptata la cerintele pietei muncii, in cadrul a 9 cursuri diferite de formare.

Am sprijinit minim 40 de persoane sa isi gaseasca un loc de munca.

Suntem o echipa de tineri care isi doresc sa ajute comunitatea din Lugoj si pe oamenii dornici sa isi imbunatateasca calificarile sau sa isi croiasca un nou drum in viata.

Ne-am propus sa organizam cursuri de informare, consiliere si orientare profesionala ce au avut drept obiectiv identificarea, la nivelul grupului tinta vizat, a acelor persoane care au fost indrumate spre ocuparea unui loc de munca in urma evaluarii personale, pe baza careia au participat la cursurile de calificare/initiere.

Am derulat urmatoarele programe de formare profesionala:

Curs de specializare:

* cursuri de stivuitorist

Cursuri de calificare, nivel 2

* cursuri de agent de securitate

* cursuri de baby sitter

* cursuri de manichiură

* cursuri de frizer

* cursuri de lucrător comercial

Cursuri de calificare nivel 3 (58 pers)

* cursuri de bucătar

* cursuri de coafor

Am acordat si subventii celor care au absolvit cursul si au trecut cu bine de examenul final.

Am organizat DOUA burse de locuri de munca, unde au participat peste 200 de persoane.

Vrem sa credem ca am ajutat la reducerea fenomenului de discriminare si crestere a inovarii sociale!

Calendar

iunie 2022 - august 2023
Recrutare grup tinta

➤ identificarea persoanelor care doresc sa participe la cursuri
➤ colectarea documentelor
➤ validarea eligibilitatii

iulie 2022 - aprilie 2023
Informare si consiliere

➤ evaluarea si autoevaluarea competentelor si personalitatii
➤ realizarea planului individual de actiune
➤ prezentarea metodelor de cautare a unui loc de munca
➤ simularea interviurilor de angajare

octombrie 2022 - august 2023
Derulare programe de formare

➤ organizarea calendarului de desfasurare a cursurilor
➤ desfasurare parte teoretica a cursurilor
➤ desfasurare parte practica a cursurilor
➤ examinare
➤ acordare de subventii

martie 2023 - august 2023
Mediere profesionala

➤ realizarea planurilor individuale de mediere
➤ realizarea de vizite periodice la sediul diverselor societati

iunie 2023 - august 2023
Organizare burse de locuri de munca

➤ stabilire perioade de organizare burse
➤ organizare privind participantii, locatie si amenajare

iunie 2023 - octombrie 2023
Organizare evenimente privind reducerea discriminarii

➤ organizare 3 semninarii privin modul in care este resimtita discriminarea in comunitate
➤ organizarea a 2 evenimente privind responsabilitate sociala sau responsabilitatea intreprinderilor pentru impactul lor asupra societatii

Știri

Doriti sa participati la cursurile de formare?

ACTE NECESARE
Procedura de selectare a grupului tinta
Formularul de înregistrare individuală a participanților
Declarație privind apartenența la grupul țintă
Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări
Angajament privind participarea la cursurile de formare
Declarație de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal
Act de indentitate (valabil) – de unde să reiasă faptul că domiciliul/ reședința se află în regiunea SDL GAL STRICT Lugoj
Certificat de căsătorie (după caz)
Adeverință de studii / ultimul act de studiu

www.fonduri-ue.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu Conţinutul poziţia oficială acestui a material nu reprezintă în mod obligatoriu Uniunii Europene sau a Guvernului României